4

Декларування рентних платежів обговорювали на Харківщині

10 серпня у м. Зміїв Харківської області відбувся круглий стіл «Раціональне використання ренти на місцях – шлях до сталого соціально-економічного розвитку видобувних регіонів». У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування, видобувних компаній, громадськості та місцеві ЗМІ з п’яти видобувних районів Харківської області – Чугуївського, Балаклійського, Зміївського, Ізюмського та Шевченківського.

Учасники круглого столу обговорили забезпечення прозорості діяльності видобувних компаній на місцевому рівні та раціональне використання рентних платежів органами місцевого самоврядування. Експерти ГО «НОВА Енергія» ознайомили присутніх з основними результатами другого звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні за 2014-2015 рр. та обсягами рентних платежів, сплачених компаніями нафтогазовидобувного сектору протягом 2016 р. у Харківській області.

9

Людмила Немикіна, віце-президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, депутат Харківської обласної ради зазначила: «Великим досягненням стало прийняття Закону №1793-VIII, яким передбачено відрахування 5% рентних платежів від нафтогазовидобувних компаній у місцеві бюджети. Тому органи місцевої влади вже зараз повинні готувати інфраструктурні проекти і програми з використання цих коштів, щоб уже з початку наступного  року вони були направлені на вирішення актуальних проблем районів, де ведеться видобуток газу».

Під час круглого столу представники органів місцевого самоврядування отримали рекомендації щодо розробки планів підвищення енергоефективності населених пунктів та районів, для реалізації яких, починаючи з 2018 року, можна буде залучати фінансові надходження у вигляді рентних платежів видобувних компаній, сплачених до місцевих бюджетів. Віталій Филенко, голова ради ГО «НОВА Енергія», розповів про можливості використання технологій на базі відновлюваних джерел енергії при модернізації об’єктів соціальної інфраструктури.

4

Експерти ГО «НОВА Енергія» відзначили, що, незважаючи на суттєві досягнення України у напрямку впровадження ІПВГ, боротьби з корупцією та відкритості даних, видобувна галузь і компанії все ще залишаються вкрай закритими для обміну даними та конструктивного діалогу.

За їх словами, особливу проблему становить доступ до даних державних компаній про обсяги видобутку вуглеводнів із прив’язкою до адміністративно-територіальних одиниць.

Впродовж першого півріччя 2017 року в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про відсутність у новостворених ОТГ можливості отримати дані про реальні обсяги видобутку нафти, природного газу й конденсату та розміри сплаченої ренти за таку діяльність.

Олена Агапова, керівник субгранту ГО «НОВА Енергія», зазначила, що серед проблем реалізації Закону №1793-VIII  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти природного газу та газового конденсату» від 20 грудня 2016 р., можна виділити такі:

- відсутність можливості адекватно оцінити об’єми видобутку вуглеводнів для кожної окремо взятої свердловини;

- відсутність культури заповнення додатків до Податкової декларації з рентної плати великими нафто-, газовидобувними компаніями у частині прив’язки до сільських та селищних рад;

- закритість інформації, поданої у Податковій декларації з рентної плати, для представників органів місцевого самоврядування;

- відсутність чіткої стратегії розвитку громад видобувних регіонів з врахуванням додаткових надходжень у місцеві бюджети у вигляді частини рентної плати за видобування вуглеводнів.

2

Для вирішення двох перших з означених проблем, на думку експерта, може бути застосовано підхід, коли обчислення сум податкових зобов’язань з рентної плати платниками рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини здійснюється у додатку 21 до Декларації. При цьому, розрахунком передбачено можливість реалізації норм Закону №1793 у частині визначення місцевих бюджетів для зарахування сплачених сум рентної плати до відповідних органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр.

Зокрема, у рядку 3 розрахунку зазначається, визначений відповідно до Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), код органу місцевого самоврядування, до якого подається Декларація, а у рядку 5.1 – код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр.

Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повинні обмежуватися відповідною площею та глибиною. При цьому площі таких ділянок можуть знаходитися на територіях, які належать до територіального устрою декількох адміністративних одиниць, визначених відповідно до Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

З огляду на викладене, компаніям необхідно звернути увагу на ведення внутрішньої облікової політики у частині правильності зазначення кодів органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр у розрахунках, кількість яких може бути збільшено пропорційно кількості органів місцевого самоврядування, власністю яких є ділянки надр, де проводиться господарська діяльність надрокористувачів відповідно до отриманих спеціальних дозволів.

Захід  проведено в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні». Проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)та реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

ІПВГ в Україні