IMG_20180118_104048

Результати першого засідання БГЗО у 2018 році

18 січня відбулось перше у 2018 році засідання багатосторонньої групи заінтересованих осіб (БГЗО) з питання імплементації ІПВГ в Україні за головуванням заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталії Бойко. На порядку денному засідання була низка питань, а саме: підготовка Звіту ІПВГ за 2016 рік, адвокаційна підтримка ЗП №6229 «Про забезпечення прозорості видобувних галузей», запит про адаптоване впровадження ІПВГ в Україні та інші.

IMG_20180118_095942

Засідання розпочалось із презентації перших звітних документів щодо процесу підготовки Звіту за 2016 рік. Представники компанії-незалежного адміністратора EY в Україні представили звіт про техніко-економічну оцінку та початковий звіт, де наведений запропонований до розгляду БГЗО перелік секторів видобувних галузей та платежів, які мають увійти до звіту, а також перелік суб’єктів господарювання, які мають надати дані для підготовки Звіту. Члени БГЗО також розглянули питання перешкод для повного розкриття інформації про доходи, питання бенефіціарних власників, процедури аудиту та підтвердження в видобувних компаніях та державних органів, ознайомилися з  рекомендаціями щодо включення субнаціональних платежів та переказів.

Особливу увагу було приділено питанням матеріальності та  відображення у звіті квазіфіскальних та соціальних платежів. Також члени БГЗО розглянули та обговорили рекомендації Міжнародного секретаріату EITI щодо необхідності визначення чіткої позиції БГЗО стосовно включення до Звіту даних про старательське та дрібномасштабне видобування корисних копалин. Наступний етап підготовки Звіту – збір даних від підзвітних компаній та проведення звірки платежів.

IMG_20180118_100107

Члени БГЗО також обговорили проект Закону України №6229 “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, який зареєстрований у Верховній Раді України у березні минулого року та був неодноразово включений до порядку денного пленарного засідання, проте не розглянутий народними депутатами. У зв’язку з такою ситуацією Олена Павленко, заступник голови БГЗО, президент DiXi Group, запропонувала звернутися до донорської спільноти листом від БГЗО щодо можливості надання ними листа-підтримки зазначеного законопроекту. Члени БГЗО одноголосно підтримали таку пропозицію.

IMG_20180118_102021

Окремо на голосування БГЗО було поставлення питання про звернення до Міжнародного правління ІПВГ щодо адаптованого впровадження Стандарту ІПВГ  у зв’язку з неможливістю отримання даних від підприємств, що знаходяться у зоні проведення АТО та у Криму. Проект звернення був заздалегідь надісланий для коментарів членів БГЗО, більшість з яких була врахована під час підготовки документу. В результаті голосування члени БГЗО одноголосним рішенням схвалили запит на адаптоване впровадження Стандарту для звітів, що охоплюватимуть 2016 та 2017 роки.

На початку кожного року БГЗО має розробити та затвердити робочий план. Задля урахування позицій усіх залучених сторін на засіданні було створено робочу групу для розробки робочого плану БГЗО на 2018 рік. Також була створена ще одна невелика робоча група, яка розроблятиме план щодо моніторингу та оцінки впровадження ІПВГ з окресленням подальших кроків у цьому напрямку.

IMG_20180118_104724

На міжнародному рівні ІПВГ уже давно йде мова  про формування нової культури публікації даних про видобувну промисловість і переходу до процесу мейнстрімінгу. Мейнстрімінг – автоматизація процесу збору даних та інтеграція ІПВГ в існуючі в країні системи розкриття даних, або створення нової системи задля розкриття даних у видобувних галузях. Відповідно до обговорень Міжнародного правління ІПВГ, в довгостроковій перспективі (протягом 5 років) планується перехід від публікації звітів ІПВГ до так званого рутинного розкриття даних, коли всю наявну в звітах ІПВГ інформацію можливо буде знайти в електронному вигляді на веб-порталах чи електронних платформах . Це надасть можливість отримати найбільш актуалізовані дані без відставання у часі, а також в перспективі допоможе уникнути додаткового звітування, тобто дублювання подання певних видів звітності.

Україні для  підтримки процесу мейнстрімінгу необхідно створити єдину електронну інтегровану урядову систему, через яку видобувні компанії зможуть систематично звітувати про ведення видобувної діяльності на території України. Тому члени БГЗО обговорили, якими можуть бути наступні кроки Групи в напрямку інтеграції ІПВГ та використання електронних платформ.

На завершення засідання Голова Національного секретаріату ІПВГ в Україні Діна Нарежнева проінформувала присутніх щодо пропозицій Американської торгівельної палати в Україні, які були розроблені на основі аналізу звітів ІПВГ. Експерти компаній-членів сформували перелік рекомендації щодо актуальних питань реформування видобувної галузі, які могли б бути включені у національний Звіт ІПВГ для інформування Уряду про проблемні питання видобувного сектору. Члени БГЗО обговорили пропозиції Палати та вирішили шляхом електронного голосування визначити, які з наданих рекомендацій слід взяти до уваги при підготовці Звітів ІПВГ.

ІПВГ в Україні