2S9H3513

Олександр Домбровський: Діяльність видобувних галузей в Україні повинна бути прозорою

6 липня члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки рекомендували Верховній Раді України прийняти за основу в першому читанні Проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях (№4840 від 17.06.16).

Даний нормативно-правовий акт був внесений народними депутатами України О.Бєльковою, О.Домбровським, О.Єднаком, О. Рябчином, Н Кацер-Бучковською та І. Рибаком.

Проект Закону України «Про розкриття інформації у видобувних галузях» (далі – Законопроект) розроблено для впровадження в Україні міжнародних стандартів та передових практик розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ).

ІПВГ – незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному рівні стандарт для забезпечення прозорості у видобувних галузях, який впроваджується у понад 50 країнах світу, в т. ч. у Казахстані, Норвегії, Великобританії, Німеччині, США та ін.

Законопроект також сприятиме виконанню зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та спрямований на імплементацію, в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року, Директиви 2013/50/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2013 року та Директиви 2007/14/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 8 березня 2007 року.

В.о. голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський зазначив: “ Сьогодні питання прозорості у видобувних галузях надзвичайно актуальне.  Нам необхідно забезпечити прозорість в управлінні природними ресурсами країни та розкриття державних доходів від видобувного сектора, в першу чергу — для компаній нафтогазового сектору”.

Ухвалення даного нормативно-правового акту забезпечить:

-         доступ громадськості до об’єктивної інформації щодо платежів видобувних компаній;

-         більшу прозорість роботи компаній та державних органів, що отримують платежі;

-         створення умов для ефективного використання та управління корисними копалинами.

20160707_12384401

Сайт О.Домбровського