Опубліковано Звіт ІПВГ за 2019 рік

У лютому 2021 року було опубліковано шостий Звіт ІПВГ України за 2019 рік, котрий попередньо було схвалено членами Багатосторонньої групи щодо імплементації ІПВГ.

У контекстній частині Звіту ІПВГ 2019 року розкрито наступні галузі – нафта, газ, вугілля, руди заліза, титану і марганцю, глини вогнетривкі та тугоплавкі, пісок кварцовий та каміння будівельне (щебінь), а також транспортування нафти і природного газу. По кожній корисній копалині наведена інформація про роль та характер відповідальності держави, запаси корисних копалин в розрізі геологічних та адміністративних регіонів, обсяги видобування та ін.

Звіт ІПВГ 2019 року, у порівнянні з попередніми звітами, має наступні особливості:

 • додалась інформація про екологічні аспекти видобувної діяльності;
 • попроектна дезагрегація (частково);
 • розкрито інформацію про квазіфіскальні витрати;
 • суттєво деталізовано інформацію про участь держави.

Багато компаній відносно швидко надали інформацію, а саме станом на 21.12.2020 року відсоток звірки становить 99,1%, що є надзвичайно високим показником у порівнянні з попередніми роками і, навіть, у порівнянні з іншими країнами, що готують такі звіти. 47 компаній надіслали відповіді на анкети: 21 (із 24) компаній – нафта і природний газ (в т. ч. транспортування), 13 (із 14) компаній – кам’яне вугілля, 13 (із 13) компаній – руди заліза.

Наступні розділи можуть бути цікавими та корисними для користувачів Звіту ІПВГ 2019:

 • Внесок видобувних галузей в економіку (випуск, ВВП, зайнятість, капітальні інвестиції, експорт);
 • Квазіфіскальні операції у газовидобувній галузі;
 • Бюджетні програми у видобувних галузях;
 • Трансфертні платежі (дотації) підприємствам державного сектору економіки;
 • Кредитні гарантії для державних підприємств;
 • Залучення зовнішнього фінансування видобувними підприємствами;
 • Нерозподілений прибуток видобувних підприємств;
 • Фінансова звітність видобувних компаній у відкритому доступі;
 • Кінцеві бенефіціарні власники видобувних компаній;
 • Аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
 • Інформація про виконання показників окремих міжбюджетних трансфертів (житлові субсидії для населення);
 • Перелік вугільних шахт, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній території