Україна повністю виконала три з восьми коригувальних дій з моменту першої валідації країни і отримала оцінку «значний прогрес із вдосконаленням»

Правління ІПВГ схвалило рішення, що Україна повністю виконала три з восьми коригувальних дій з моменту першої валідації країни і отримала оцінку «значний прогрес із вдосконаленням» щодо виконання вимог стандарту ІПВГ 2016 року.

Правління висловлює вдячність Уряду України і багатосторонній групі зацікавлених сторін (БГ ІПВГ) за їх зусилля по узгодженому впровадженню ІПВГ з більш широкими національними пріоритетами, такими як боротьба з корупцією та поліпшення інвестиційного клімату. Правління зазначає, що процеси розподілу ліцензій і розкриття видобувних контрактів стали більш прозорими завдяки оцифруванню. Правління ІПВГ також визнає зусилля країни щодо вдосконалення розкриття інформації про бенефіціарних власників, в тому числі за рахунок посилення процедур верифікації.

Правління ІПВГ оцінило зусилля України зі створення порталу електронного збору даних, що дозволить країні поступово перейти до систематичного розкриття даних у видобувних галузях. Крім того, Україна використовує Ініціативу для посилення розкриття інформації та завоювання довіри на регіональному рівні, приділяючи особливу увагу інформаційній діяльності та розкриттю інформації про платежі щодо охорони навколишнього середовища. Правління ІПВГ відзначає поліпшення в правовій базі видобувного сектора, включаючи гармонізацію розрізнених законів у видобувному секторі для підвищення довіри інвесторів і забезпечення ефективного управління природними ресурсами. Правління також визнає роботу України над моніторингом та оцінкою впливу ІПВГ на макроекономічні процеси в країні з метою подальшого поліпшення вкладу ІПВГ в програму реформ країни щодо забезпечення прозорості.

У БГ ІПВГ є можливості для подальшого поліпшення розкриття інформації, пов’язаної з операціями державних підприємств, особливо щодо фінансування третіми сторонами і державних гарантій. Більш повне розкриття інформації сприятиме подальшим громадським дебатам і реформам, пов’язаних з підвищенням прозорості та ефективності державної участі у видобувному секторі та забезпеченням макроекономічної стабільності. Україні також рекомендується використовувати поточні і заплановані реформи в секторі транспортування нафти і газу для підвищення підзвітності в управлінні механізмами транспортування. Крім того, Правління ІПВГ бере до уваги звернення зацікавлених сторін щодо того, щоб Україна могла ще більше підвищити прозорість, знявши деякі обмеження для повного розкриття даних про видобуток і запаси. Ці зусилля можуть бути інтегровані в більш широкі реформи в області відкритих даних в енергетиці.

Правління приймає до відома деякі побоювання зацікавлених сторін з приводу незалежності всіх груп, що беруть участь у впровадженні ІПВГ в майбутньому, і закликає БГЗО і Уряд постійно забезпечувати достатній простір для кожної групи, щоб вона могла виконувати свою роль у впровадженні ІПВГ без будь-якого втручання.

Правління визначило, що в України буде час до 1 квітня 2023 року до наступної валідації для проведення коригувальних дій щодо участі держави (Вимога 2.6), видобування (Вимога 3.2), повноти даних (Вимога 4.1), доходів від транспортування (Вимога 4.4), і операції за участю державних підприємств (Вимога 4.5). Наступна валідація України буде проводитися відповідно до переглянутої моделі валідації, затвердженої Правлінням в жовтні 2020 року. Нездатність продемонструвати прогрес в наступній валідації призведе до тимчасового припинення відповідно до статті 6 Стандарту ІПВГ. Відповідно до Стандарту ІПВГ, БГЗО України може запросити продовження цього терміну або зажадати, щоб валідація почалася раніше, ніж заплановано.