Тиждень Відкритого Уряду

18-19 травня 2021 року Міненерго в рамках проведення з 17 по 21 травня 2021 року Тижня Відкритого Уряду та на виконання плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021 – 2022 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.21 № 149, спільно з Національним Секретаріатом ІПВГ в Україні,  Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) провели вебінари з питання важливості  відкритих даних у видобувних галузях в контексті регіонального  впровадження міжнародної  Ініціативи прозорості  у видобувних галузях (ІПВГ).

 До участі у заходах залучились представники облдержадміністрацій, видобувних компаній, громадських організацій, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також представники місцевих громад. Загальна кількість осіб перевищила 50 осіб.

На заходах було обговорено принципи роботи ІПВГ, чому це важливо для регіонів,  процес звітування ІПВГ, презентація онлайн платформи ІПВГ.

18 травня 2021 року відбувся Вебінар № 1 «Регіональний аспект впровадження  міжнародної Ініціативи прозорості у  видобувних галузях (ІПВГ) в Україні».

1.  Реалізація ІПВГ в Україні (Оксана КОЛОСОВА, Міненерго)

2. Міжнародна Ініціатива прозорості видобувних галузей (Олеся НЕХОРОШКО, Національний секретаріат ІПВГ)

3. Онлайн – платформа ІПВГ (Віталій ФИЛЕНКО, ГО «Нова енергія», координатор Асоціації ЕнергоТранспарентність, Світлана МІЗІНА, («Німецьке товариство міжнародного співробітництва» (GIZ). 

У своєму виступі Оксана Колосова (Міненерго) розповіла про процес впровадження ІПВГ в Україні та головні важливі завдання на найближчу перспективу.

Також Оксана Колосова зазначила, що за результатами проведеної  у 2020 році Міжнародним Секретаріатом ІПВГ  валідації, або оцінки процесу впровадження стандарту ІПВГ, Україна  отримала високу оцінку – «значний прогрес із вдосконаленням».

Правління ІПВГ оцінило зусилля України зі створення порталу електронного збору даних, використання Ініціативи для посилення розкриття інформації та  довіри на регіональному рівні, розкриттю інформації про платежі щодо охорони навколишнього середовища.

Правління ІПВГ відзначило поліпшення в правовій базі видобувного сектора, включаючи гармонізацію розрізнених законів у видобувному секторі для підвищення довіри інвесторів і забезпечення ефективного управління природними ресурсами.

Наразі  серед основних завдань  впровадження  ІПВГ в Україні   є:

По перше: запуск  електронної системи подання та аналізу звітності (онлайн-платформа ІПВГ), яку розроблено за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), впровадження якої  спрощує процес звітування компаній та доступу громадськості до інформації щодо діяльності компаній у видобувних галузях та платежів, що отримує Уряд України від їх діяльності.

По друге: прийняття  Верховною Радою України законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях» (реєстраційний № 3790 від 03.07.2020), який забезпечує впровадження положень оновленого Стандарту ІПВГ 2019 року.

По третє: спільна робота з облдержадміністраціями щодо   реалізації ІПВГ  на території областей, де здійснюється видобуток корисних копалин та створення спільних регіональних груп за участі компаній, громадських організацій, місцевих органів влади і громад для обговорення  питань пов’язаних з видобувною діяльністю на місцевому рівні.

Олеся Нехорошко  у своєму виступі акцентувала увагу  на  основних напрямах, які   міжнародне Правління ІПВГ рекомендує   використовувати країнам для підвищення прозорості і підзвітності урядів перед громадянським суспільством, а саме:

1. Енергетичний перехід. Дані ІПВГ можуть використовуватися для інформування громадськості та прийняття політичних рішень про шляхи переходу.

2. Усунення корупційних ризиків. ІПВГ може внести свій вклад в зусилля по боротьбі з корупцією, спираючись на існуючі механізми, такі як звітність ПВГ і нагляд з боку багатосторонніх груп зацікавлених сторін.

3. Мобілізація внутрішніх доходів. Вимоги масштабного і докладного розкриття інформації, підкріплені посиленою підтримкою з боку Міжнародного секретаріату і таких партнерів, як МВФ, можуть допомогти забезпечити максимальне збільшення доходів від видобутку корисних копалин в інтересах суспільства, а не приватної вигоди.

4. Інформування щодо інвестиційних рішень. Інвестиційні рішення в видобувному секторі все частіше ґрунтуються на екологічних, соціальних та управлінських показниках. Положення Стандарту ІПВГ вносять вклад в структуру, що розвивається оцінки ефективності ESG, щоб забезпечити просування до більш прозорого і підзвітній сектору.

5. Відкриті дані. Забезпечення доступності та використання даних через відкриті платформ. Відкриті дані мають громадським обговоренням, використанню, аналізу та розповсюдженню даних.

6. Вимірювання впливу від впровадження ІПВГ на політичні та макроекономічні процеси в країні.

У своєму виступі Світлана МІЗІНА зазначила, що відкриті дані — це відсутність інформаційного бар’єру між державою, компаніями, громадянським суспільством та журналістами. Саме завдяки відкритим даним видобувної галузі держава може підвищити ефективність своєї діяльності, формуючи політику у сфері прозорості видобувних галузей. І саме  впровадження онлайн платформи ІПВГ  має популяризувати використання відкритих державних даних у видобувній галузі як на національному рівні, так і регіональному- серед місцевих органів влади, громадськості,  журналістів.

Віталій ФИЛЕНКО  презентував  онлайн-платформу ІПВГ (https://eiti.gov.ua/),  та інформацію яка вже доступна для користувачів. У цьому році буде проведена дослідна експлуатація цієї системи для  збору інформації та підготовки звіту ІПВГ за 2020 рік. 

19 травня 2021 року  відбувся  Вебінар № 2 «Прозорість і підзвітність видобувних галузей».

1. Важливість відкритих даних у видобувних галузях  (Олена ПАВЛЕНКО, ГО «Діксі груп»)

2. Відкриті дані: регіональний аспект (Віталій ФИЛЕНКО, ГО «Нова енергія», координатор Асоціації ЕнергоТранспарентність)

3. Екологічні дані в контексті національних звітів ІПВГ, (Ольга ПОЛУНІНА,  ГО «Діксі груп»).

Олена ПАВЛЕНКО у своєму виступі  наголосила про важливість відкриття даних та використання  на регіональному рівні даних щорічних звітів, що готуються відповідно до вимог Ініціативи прозорості і зазначила, що опубліковані Звіти ІПВГ містять багато корисної і цікавої інформації для  місцевих громад, а з прийняттям  змін до законодавства (законопроект 3790) цієї інформації стане іще більше. Громади уже  сьогодні можуть використовувати  дані звітів ІПВГ для  обговорення проблем пов’язаних з видобувною діяльністю на регіональному рівні.

Віталій ФИЛЕНКО, Голова ради ГО НОВА Енергія та координатор Асоціації ЕнергоТранспарентність звернув увагу учасників вебінару на завдання плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”  у 2021—2022 роках, щодо залучення до реалізації ІПВГ на регіональному рівні, представників видобувних компаній, що здійснюють видобування на відповідній території, а також інститутів громадянського суспільства. Така вимога увійшла до Пану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, не випадково. Вона є реакцією на численні запити представників територіальних громад на доступ до достовірної та зрозумілої інформації про діяльність видобувних підприємств і використання надходжень від користування надрами для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Ольга  ПОЛУНІНА  презентувала екологічні дані, які містяться у  Звіті ІПВГ та проблематику відкритих даних у видобувній галузі України.