Тренінг щодо прозорості державних підприємсив

26 жовтня відбувся вебінар на тему прозорості та систематичного розкриття даних державними підприємствами в рамках вимог Стандарту ІПВГ. У вебінарі взяли участь представники БГ ІПВГ, Міністерство енергетики України, Асоціація газовидобувних компаній України, державні підприємства, Міжнародний Секретаріат  EITI та Незалежний Адміністратор EY Ukraine.

Державні підприємства (ДП) відіграють важливу роль у використанні природних ресурсів та управлінні видобувним сектором. Управління участю держави та державними підприємствами має значні наслідки для державних фінансів та економіки загалом. Результати валідаційних звітів ІПВГ показали, що хоча розкриття інформації про ДП і стало більш прозорим, але все ще існує попит на збільшення обсягів систематичного розкриття даних про ДП та на покращення стандартів прозорості в сфері управління ДП. Згідно з результатами другої валідації України, дві з п’яти коригувальних дій стосуються прозорості ДП. Останні Звіти ІПВГ свідчать про покращення процесу розкриття інформації про участь держави та транзакції, пов’язані з державними підприємствами, однак є простір для подальшої роботи з ціллю усунення існуючих прогалин.

Вебінар мав на меті надати технічну підтримку та допомогти збільшити потенціал в області розуміння вимог до ДП, а також створити платформу для обговорення того, як можна посилити розкриття інформації про ДП в Україні.

Вебінар передбачав наступні цілі:

  • Роз’яснити коригувальні дії другої валідації України, які стосуються прозорості ДП та визначити прогалини у систематичному розкритті інформації.
  • Збільшити потенціал представників ДП, БГ ІПВГ та інших зацікавлених осіб у сфері аналізу загальнодоступних даних про ДП та розкриття інформації про участь держави (вимога #2.6) і транзакцій, пов’язаних з ДП (вимога #4.5) за допомогою звітності ІПВГ.
  • Поділитися прикладами систематичного розкриття інформації про ДП з інших країн, які впроваджують ІПВГ, та обговорити те, як цей досвід можна застосовувати в Україні.
  • Забезпечити площадку для обміну думками про поточний процес звітності та обговорення можливостей покращення розкриття інформації про ДП.

Нагадуємо, що коригуючі дії для України по вимогах #2.6 та #4.5 звучать наступним чином:

  1. Відповідно до вимоги 2.6, Україна повинна забезпечити публічне розкриття правил та практик фінансових відносин між урядом та державними підприємствами, а також, щоб звітність ІПВГ доповнювала існуючу інформацію, закриваючи прогалини у такого роду публічно розкритій інформації. Сюди входять:
    1. 1 Рішення та практики, пов’язані з нерозподіленим прибутком ДП, реінвестиціями, дивідендами та фінансуванням з боку третіх осіб, а також рішення їх дочірніх компаній та спільних підприємств щодо цих питань;
    1. 2 Частка участі держави у всіх ДП, їх дочірніх компаніях, асоційованих компаніях, угодах про спільну діяльність та спільних підприємствах, а також умови, пов’язані з пакетами акцій.

Дані щодо будь-яких позик чи гарантій позик, наданих урядом або ДП нафтовим, газовим і гірничодобувним компаніям, що працюють на території країни, повинні бути публічно розкриті, включаючи загальну суму, залишки заборгованості, процентні ставки та графіки погашення таких позик або гарантій.

  • Відповідно до вимоги 4.5, Україна повинна потурбуватися про те, щоб процес складання звітності забезпечував всебічне та достовірне розкриття транзакцій між ДП та державою і видобувними компаніями, включаючи їхні дочірні компанії, спільну діяльність та спільні підприємства, коли такі транзакції є суттєвими (визначення суттєвості та звірка здійснюються згідно із стандартною процедурою, затвердженою Правлінням ІПВГ).