Результати засідання БГ ІПВГ

Засідання БГ ІПВГ відбулось 18 листопада 2021 року. Заступник Міністра енергетики Юлія Підкоморна привітала усіх учасників засідання Багатосторонньої групи щодо імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні та зазначила, що відповідно до  порядку денного  незалежний  адміністратор, компанія ТОВ «Ернст енд Янг», сьогодні  презентує проект Звіту ІПВГ за 2020 рік.

Представник Незалежного адміністратора компанії ТОВ «Ернст енд Янг» Андрій Кітура презентував  проект Звіту ІПВГ за 2020 рік. На початку презентації було зазначено, що Україна вже випустила шість Звітів ІПВГ, котрі покривають сім календарних років.

А. Кітура зазначив, що в контекстній частині Звіту ІПВГ розкрито наступні галузі – нафта, газ, вугілля, руди заліза, титану і марганцю, глини вогнетривкі та тугоплавкі, пісок кварцовий та каміння будівельне (щебінь), а також транспортування нафти і природного газу. По кожній корисній копалині наведена інформація про роль та характер відповідальності держави, запаси корисних копалин в розрізі геологічних та адміністративних регіонів, обсяги видобування та ін.

 У розділі про  транспортування вуглеводнів буде розкрито інформацію щодо системи транспортування природного газу та нафти, основні маршрути транспортування, тарифи на послуги транспортування вуглеводнів. Щодо інформації про доходи від послуг транспортування та зберігання вуглеводнів, А. Кітура зазначив, що АТ «Укртранснафта» надало детальні дані про доходи за послуги транспортування нафти, що дозволить провести звірку даних з даними підзвітних видобувних компаній. Однак, ТОВ «Оператор ГТС» надав тільки агреговані дані без деталізації у розрізі компаній-платників, що не дозволяє провести звірку платежів. АТ «Укртрансгаз» не надав даних щодо доходів за послуги зберігання газу, що унеможливлює звірку. Було запропоновано додатково звернутись із запитами до ТОВ «Оператор ГТС» та АТ «Укртрансгаз» для уточнення даних по доходах від транспортування.

Під час презентації було зазначено, що охоплення Звіту ІПВГ кожного року розширюється. Варто зазначити, що у Звіті ІПВГ 2020 року буде суттєво деталізовано інформацію щодо участі держави, враховуючи коментарі другого валідаційного Звіту України, а також буде додано інформацію щодо процесу енергетичного переходу в Україні.

За підсумками обговорення члени БГ ІПВГ проголосували «за» схвалення проекту Звіту ІПВГ за 2020 рік.