Про EITI

Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – це незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 51 країні світу та включає такі країни як Норвегія, Великобританія, Німеччина, тощо.

Метою впровадження ІПВГ в Україні є забезпечення прозорості в управлінні природними ресурсами країни і розкриття державних доходів від видобувного сектора, в першу чергу для компаній нафтогазового сектору, а також вугільного та залізорудного секторів. Механізм дії Стандарту ІПВГ полягає в тому, що видобувні компанії публікують інформацію про платежі в бюджет та державним органам, а Уряд оприлюднює суми надходжень від видобувних компаній. Дані зіставляються щорічно в Національному звіті ІПВГ і супроводжуються міжнародною експертною оцінкою. Цей процес контролюється багатосторонньою групою зацікавлених осіб (БГЗО), яка складається з представників Уряду, приватного сектора та громадськості.

В Україні органом, відповідальним за впровадження ІПВГ та підготовку Звітів, є Міненерговугілля. З метою ефективного упровадження ІПВГ, за підтримки Світового Банку було створено Національний секретаріат ІПВГ в Україні. Забезпечення імплементації на міжнародному рівні здійснюється Міжнародним секретаріатом ІПВГ, що знаходиться у м.Осло. Норвегія, керівним органом є Правління ІПВГ.

На виконання норм Закону №521-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях», Розпорядження КМУ №910-р від 08.09.2015, та Постанови КМУ “Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях” №1039 від 02.12.2015 року було опубліковано перший національний Звіт ІПВГ України, який охоплює сектор видобутку нафти та газу. Зазначений Звіт складається з двох частин: контекстуальної інформації та інформації щодо звірки платежів. Контекстуальна інформація включає: загальну інформацію про галузь, найбільші родовища нафти і газу в Україні, обсяги видобутку вуглеводнів: показники за 2013 рік та історичну інформацію, дані щодо запасів основних вуглеводнів в Україні, істотні роботи з розвідки, які проводились в 2013 році, транспортування нафти та газу, видобутих на території України, моніторинг ділянок надр, на які надані спеціальні дозволи, роль нафтогазової галузі в економіці України, нормативне та фіскальне регулювання нафтогазової галузі України в 2013 р., функції та повноваження органів державної влади та ін.

У лютому 2017 року було опубліковано другий національний Звіт ІПВГ, який  включає дані про видобування газу, нафти, вугілля, залізної титанової та марганцевих руд в Україні у 2014 та 2015 роках. У другому Звіті, окрім контекстуальної інформації та інформації щодо звірки платежів, додатково подані дані про бенефіціарних власників та більше уваги приділено регіонам.

В рамках вдосконалення нормативного забезпечення ІПВГ в Україні було розроблено та зареєстровано у Верховній Раді проект Закону України №6229 “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, який окрім підвищення прозорості та підзвітності у видобувних галузях, сприятиме виконанню зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на імплементацію, в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року, Директиви 2013/50/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2013 року та Директиви 2007/14/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 8 березня 2007 року.

Окрім підготовки Звітів ІПВГ, в майбутньому планується така діяльність:

- вдосконалення нормативного забезпечення ІПВГ задля підвищення прозорості видобувних галузей;

- проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів для підзвітних організацій задля пояснення особливостей подання інформації в рамках ІПВГ;

- автоматизація збору інформації щодо платежів до бюджету;

- створення відкритого інформаційного порталу з даними видобувних галузей для оптимізації підготовки Звітів;

- розвиток інформаційної компанії для популяризації ІПВГ, особливу увагу буде приділено роботі в регіонах.

Слід зазначити, що імплементація ІПВГ є частиною Антикорупційної стратегії Уряду на 2015-2017 роки, включена до плану дій Партнерства “Відкритий Уряд” на 2016-2018 роки, а також є одним з міжнародних зобов’язань нашої країни.